Locatie standen verenigingen, hobbyisten, kunstenaars

Sint-Kruis Kermis zondag 19 september (Online op 7/9/21)

Hier prijken de locaties van de standen langsheen de Moerkerkse Steenweg. De namen van de standen zijn alfabetisch gerangschikt en de standplaatsen zijn op huisnummer. U mag onmiddellijk de stand opbouwen bij aankomst. Tijdens de ganse opbouw zijn er medewerkers van het comité aanwezig (te herkennen aan de rode polo’s met crew). Indien u toch zeer grote moeilijkheden mocht ondervinden, mag u bellen naar Timothy Inghelbrecht op het nummer 0475 31 02 26. Alle praktische info omtrent de opbouw- en afbraak van de stand vindt u nog eens onder de standplaatsen.

Standplaatsen


U krijgt een standplaats op de Moerkerkse Steenweg. U mag onmiddellijk naar de standplaats rijden. U hoeft niet te wachten op een medewerker van het feestcomité.
De richtlijnen inzake opbouw en afbraak zijn als volgt:

1. Sint-Kruis is perfect bereikbaar via de Ring. U zult geen hinder ondervinden van Autoloze Zondag Brugge.
2. De stand opbouwen kan vanaf 9.30 uur. Dan is de straat verkeersvrij. Gelieve stapvoets te rijden. De stand moet om 13 uur opgesteld zijn, want dan starten de kermisactiviteiten.
3. U dient zelf in te staan voor de op- en afbraak van de stand. Partytenten of andere overkappingen moet u zelf voorzien.
4. Het feestcomité zorgt vanaf 10 uur voor de verdeling van stoelen en tafels (Enkel voor verenigingen en hobbyisten). Dit neemt enige tijd in beslag, dus gelieve wat geduld te hebben mocht het materiaal er nog niet zijn.
5. Gelieve zelf geen stoelen, tafels of nadars van andere locaties te halen.
6. Gelieve enkel de parkeerstrook en het fietspad in te nemen voor de stand. Het voetpad moet vrij blijven zodat de bewoners hun woning kunnen verlaten. Ook de rijbaan moet vrij blijven voor de doorgang van het publiek en hulpdiensten. Tenzij anders overeengekomen of aangewezen door het comité !
7. Tijdens het evenement moeten de wagens van het parcours worden verwijderd (ten laatste om 13 uur), tenzij deze nodig zijn voor de uitbating van de stand (bv marktkraam, demowagen). Of tenzij anders overeengekomen door het comité.
8. Het afbreken van de stand mag pas vanaf 18 uur. Gelieve geen afval achter te laten. Alle afval dient te worden meegenomen. Wanneer u de kermiszone verlaat, gelieve stapvoets te rijden.
9. Na het evenement dient u alle dranghekkens, stoelen en tafels samen te plaatsen. Dranghekkens op de parkeerstrook, stoelen en tafels op het voetpad. Indien er podiumelementen werden gevraagd, gelieve deze correct te stapelen (hoe? staat op het podiumelement).
10. Het comité voorziet elektriciteitsaansluitingen (indien vooraf aangevraagd). Die prijken langs het parcours. U mag enkel gebruiken wat is aangevraagd. Voor verlengkabels dient u zelf in te staan.
11. Men dient tevens te voldoen aan de regels van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (voor standen met voeding).
12. Marktkramers moeten beschikken over de nodige wettelijke documenten, waaronder keuringsattesten.
13. Het organiserende Feestcomité is niet verantwoordelijk voor schade aangebracht aan de goederen van de deelnemers door regen, diefstal, brand of andere oorzaken.
14. Medewerkers van het Feestcomité zijn te herkennen aan de rode T-shirts en polo’s met daarop Feestcomité crew. Enkel bij grote problemen kan u bellen naar Timothy Inghelbrecht op het nummer 0475 31 02 29.