Samenstelling Feestcomité Sint-Kruis


De bestuursleden en vrijwilligers van het Feestcomité Sint-Kruis op de opening van de kermis in 2017.

 Het Feestcomité Sint-Kruis is de organisator van Sint-Kruis Kermis, traditiegetrouw het weekend van de derde zondag van september. Het comité is tevens ook mede-organisator van het winterevenement Kerstival voor het goede doel.

 


Secretariaat


Boogschutterslaan 42, 8310 Brugge
050 35 25 24
sintkruiskermis@telenet.be (algemeen mailadres)
seraphin.bouuaert@skynet.be (voorzitter)


Samenstelling comité


Bestuursleden
Séraphin BOUUAERT (voorzitter), Timothy INGHELBRECHT (secretaris), Nathalie VANHAERENS, Marc ROGISSART, Guy ROGISSART (penningmeester), Matthieu OTTEVAERE,  Paul JONCKHEERE, Rudi DE WINDT, Willy DE QUEECKER, Marc PROVOOST en Angelo SARRAZIN.

Erevoorzitter
Michaël BOSSUYT

Daarnaast zijn er tijdens het weekend nog heel wat vrijwilligers actief. Ook interesse om mee de handen uit de mouwen te steken tijdens het kermisweekend? Stuur een mailtje naar sintkruiskermis@telenet.be.

De voorstelling van de vorige kermiseditie 2018.