DEELNEMEN AAN KERMISZONDAG

 
Inschrijven als marktkramer  

Zondag 15 september 2024  | 12u – 18u


  Standplaats met zelf opgezet kraamStandplaats voor marktwagen


  Gelieve ons ook een kopie te bezorgen van alle keuringsattesten en toelatingen (o.a. FAVV) via het
  mailadres info@sint-kruis.be.
  Uw deelname is pas geldig na vooraf het deelnamebedrag te storten op rekeningnnummer BE 84 0680 8676 0059 van het Feestcomité Sint-Kruis.

  INFO

  Inschrijven kan tot en met 13 augustus 2024. Uw persoonsgegevens worden enkel door het Feestcomité bijgehouden om u te informeren over de organisatie. Deze worden niet aan derden doorgegeven.

  Begin september volgt nog een mail met praktische info inzake de opbouw en afbraak van de stand, alsook de locatie langs het parcours. De standplaats wordt toegekend door het Feestcomité Sint-Kruis.

  * Het gaat om een standplaats langsheen de Moerkerkse Steenweg op kermiszondag 15 september 2024 van 12 tot 18 uur.   DUS NIET OP DE ROMMELMARKT!

  * Kramen met voeding/drank moeten voldoen aan alle wettelijke richtlijnen (bepalingen levensmiddelenhygiëne, keuringen installaties, enz). Alle attesten moeten ten allen tijde kunnen worden voorgelegd en liefst vooraf bezorgd.

  * Voor partytenten of overkapping dient de standhouder zelf in te staan.

  * De standhouder moet ervoor zorgen dat er geen vloeistoffen op de openbare weg terechtkomen.

  * Er mogen geen markeringen op de openbare weg worden aangebracht.

  * Er moet een afvalmand ter beschikking staan van de klanten.

  * Na het evenement moet de standhouder zijn afval meenemen.

  * U dient steeds de richtlijnen van de organisatie en veiligheidsdiensten te volgen.

  * U bent pas ingeschreven door het deelnamebedrag van 100 euro (elektriciteit inbegrepen) te storten op rekeningnummer BE84 0680 8676 0059 met vermelding van naam handelszaak + Straatfeest 17/9/2023.

  * Er wordt geen enkele publiciteit voorzien op de site, in de kermisfolder of in lokale media. Dit is voorbehouden voor de handelaars die sponsoren. Voor meer info hierover, neem contact op met het secretariaat.

  * Vergeet zeker niet uw nummerplaat door te geven. De politie kan zo controleren welke voertuigen behoren tot deelnemers van de kermis, en zich tussen 8 en 13 uur en tussen 18 en 20 uur op het parcours mogen om de stand op te bouwen en af te breken. Iedereen krijgt begin september ook nog een doorlatingsbewijs doorgemaild, geldig tijdens hogergenoemde uren. Deze wordt samen verstuurd met de praktische info inzake de opbouw en afbraak van de stand.

  TOT UW DIENST

  Feestcomité Sint-Kruis

  MEER INFO?

  +32 50 35 25 24

  MAIL GERUST