DEELNEMEN AAN KERMISZONDAG

 

Inschrijven als marktkramer

Straatfeest Sint-Kruis Kermis,
Moerkerksesteenweg.

Zondag 19 september 2021  | 13u – 18uStandplaats met zelf opgezet kraamStandplaats voor marktwagen
INFO

Inschrijven kan tot en met 15 augustus 2021. Uw persoonsgegevens worden enkel door het Feestcomité bijgehouden om u te informeren over de organisatie. Deze worden niet aan derden doorgegeven.

Begin september volgt nog een mail met praktische info inzake de opbouw en afbraak van de stand, alsook de locatie langs het parcours. De standplaats wordt toegekend door het Feestcomité Sint-Kruis.

* Het gaat om een stand langsheen de Moerkerkse Steenweg van 13 tot 18 uur. NIET OP DE ROMMELMARKT.

* Kramen met voeding/drank moeten voldoen aan alle wettelijke richtlijnen (bepalingen levensmiddelenhygiëne, keuringen installaties, enz). Een volledig overzicht kan worden aangevraagd. Alle attesten moeten ten allen tijden kunnen worden voorgelegd en liefst vooraf bezorgd.

* Voor partytenten of overkapping dient de standhouder zelf in te staan.

* De standhouder moet ervoor zorgen dat er geen vloeistoffen op de openbare weg terechtkomen.

* Er mogen geen markeringen op de openbare weg worden aangebracht.

* Er moet een afvalmand ter beschikking staan van de klanten.

* Na het evenement moet de standhouder zijn afval meenemen.

* U dient steeds de richtlijnen van de organisatie en veiligheidsdiensten te volgen.

* U bent pas ingeschreven door het deelnamebedrag van 100 euro (75 euro zonder elektriciteit) te storten op rekeningnummer BE84 0680 8676 0059 met vermelding van naam handelszaak + Straatfeest 19/9/2021.

* Er wordt geen enkele publiciteit voorzien op de site, in de kermisfolder of in lokale media. Dit is voorbehouden voor de handelaars die sponsoren. Voor meer info hierover, neem contact op met het secretariaat.

* Vergeet zeker niet uw nummerplaat door te geven. De politie kan zo controleren welke voertuigen behoren tot deelnemers van de kermis, en zich tussen 8 en 13 uur en tussen 18 en 20 uur op het parcours mogen om de stand op te bouwen en af te breken. Iedereen krijgt begin september ook nog een doorlatingsbewijs doorgemaild, geldig tijdens hogergenoemde uren. Deze wordt samen verstuurd met de praktische info inzake de opbouw en afbraak van de stand.

TOT UW DIENST

Timothy Inghelbrecht, secretaris
Feestcomité Sint-Kruis

MEER INFO?

+32 0475 31 02 29
(niet op ma & di)